Auto Bearing

 • Cluth Bearing

  Cluth Bearing

  ●វាត្រូវបានដំឡើងនៅចន្លោះក្ដាប់ និងឧបករណ៍បញ្ជូន

  ● ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរថយន្ត

 • កង់ Hub Bearing

  កង់ Hub Bearing

  ● តួនាទីសំខាន់របស់ឧបករណ៍ទប់លំនឹងគឺដើម្បីទទួលទម្ងន់ និងផ្តល់ការណែនាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបង្វិលនៃមជ្ឈមណ្ឌល
  ●វាផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្ស និងរ៉ាឌីកាល់ ដែលជាផ្នែកសំខាន់ណាស់។
  ●វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរថយន្ត ហើយនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញក៏មានទំនោរក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីបន្តិចម្តងៗផងដែរ។