ប៊ូស

 • Bushing

  ប៊ូស

  ●សម្ភារៈប៊ូសភាគច្រើនជាស្ពាន់, PTFE, POM សម្ភារៈផ្សំ, bushings polyamide និង Filament waws bushings ។

  ● សម្ភារៈទាមទារភាពរឹងទាប និងធន់នឹងការពាក់ ដែលអាចកាត់បន្ថយការពាក់របស់តួ និងកៅអី។

  ●ការពិចារណាចម្បងគឺសម្ពាធ ល្បឿន ផលិតផលល្បឿនសម្ពាធ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការផ្ទុកដែលប៊ូសត្រូវទទួល។

  ●Bushings មានកម្មវិធីធំទូលាយ និងច្រើនប្រភេទ។