ប៊ូស

 • ប៊ូស

  ប៊ូស

  ●សម្ភារៈប៊ូសដែលភាគច្រើនធ្វើពីស្ពាន់, PTFE, POM សម្ភារៈផ្សំ, ប៊ូសប៉ូលីអាមីត និងប៊ូសមុខរបួសសរសៃ។

  ● សម្ភារៈទាមទារភាពរឹងទាប និងធន់នឹងការពាក់ ដែលអាចកាត់បន្ថយការពាក់របស់តួ និងកៅអី។

  ●ការពិចារណាចម្បងគឺសម្ពាធ ល្បឿន ផលិតផលល្បឿនសម្ពាធ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការផ្ទុកដែលប៊ូសត្រូវទទួល។

  ●Bushings មានកម្មវិធីធំទូលាយ និងច្រើនប្រភេទ។