លីនេអ៊ែរ Bearing

  • Linear Bearing

    លីនេអ៊ែរ Bearing

    ●Linear bearing គឺជាប្រព័ន្ធចលនាលីនេអ៊ែរដែលផលិតក្នុងតម្លៃទាប។

    ●វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគ្មានកំណត់ និងរាងស៊ីឡាំង។

    ●ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដែលមានភាពជាក់លាក់ ម៉ាស៊ីនវាយនភណ្ឌ ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់អាហារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។