គ្រាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ

 • គ្រាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ

  គ្រាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ

  ● ប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរមានដំណើរការតម្រឹមដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  ● បន្ថែមពីលើបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ វាក៏អាចផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សទ្វេទិស មិនអាចទ្រាំទ្របន្ទុកអ័ក្សសុទ្ធបានឡើយ

  ● វាមានភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ល្អ។

  ● ស័ក្តិសម​សម្រាប់​កំហុស​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​ឬ​ការ​ផ្លាត​របស់​អ័ក្ស​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ឱកាស​កំហុស​មុំ